Tin Tức Tổng Hợp

Nguyên tử, phân tử là gì – tổng hợp các kiến ​​thức liên quan

Nguyên tử, phân tử là một trong những khóa học quan trọng trong hóa học. 8. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm chắc kiến ​​thức và khái niệm giải thích nguyên tử, phân tử là gì? Vậy thì hãy theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi với mục “Now and Forever”, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn về phân tử.

Tham Khảo Thêm:2005 Tuổi Con Gì? Tuổi Đinh Dậu Năm 2022 Sẽ Như Thế Nào?

phan-tu-la-gi-a-risemount3

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử, đơn vị đo lường cơ bản của vật chất, chứa một hạt nhân trung tâm được bao quanh bởi một đám mây các electron mang điện tích âm. Nói một cách đơn giản, nguyên tử là đơn vị đo lường của vật chất, được xác định bởi cấu trúc của các nguyên tố. Nguyên tử được tạo thành từ ba loại hạt: proton, neutron và electron.

Các proton và neutron nặng hơn electron và nằm ở trung tâm của nguyên tử – được gọi là hạt nhân. Các electron nhẹ đến nỗi chúng tồn tại trong một đám mây vệt xung quanh hạt nhân, với bán kính gấp 10.000 lần bán kính của hạt nhân.

Proton và neutron có cùng khối lượng. Tuy nhiên, một proton có năng lượng nhiều hơn 1,8000 electron. Các nguyên tử luôn có cùng số proton và electron, và cùng số proton và nơtron. Thêm một proton và nguyên tử biến nó thành một nguyên tố mới, và thêm một neutron vào một nguyên tử và nó trở thành một đồng vị của nguyên tử đó.

Phân tử là gì?

Phân tử là những nhóm trung hòa về điện tích, bao gồm nhiều hơn 2 nguyên tử, được tổ chức với nhau bằng các liên kết hóa học. Sự khác biệt giữa phân tử và ion là nó không có điện tích. Tuy nhiên, trong vật lý lượng tử, hóa học hữu cơ và hóa sinh, khái niệm phân tử được sử dụng chặt chẽ hơn và áp dụng cho các ion đa nguyên tử.

Trong lý thuyết động học của chất khí, từ phân tử được dùng để chỉ bất kỳ hạt khí nào, bất kể thành phần của nó. Theo định nghĩa này, các nguyên tử khí quý được coi là phân tử vì chúng là phân tử đơn chất.

Nguyên tố hóa học là gì?

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử trong hạt nhân có cùng số proton. Theo Wikipedia, nguyên tố hóa học là một chất hóa học tinh khiết, bao gồm một loại nguyên tử, được phân biệt bằng số nguyên tử; số proton trong mỗi hạt nhân nguyên tử.

Khối lượng nguyên tử là gì?

Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử (đvC) tính bằng đơn vị cacbon. 1 đơn vị của C bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon. Khối lượng nguyên tử được đo bằng gam hoặc kilôgam và rất nhỏ.

Khối lượng của 1 nguyên tử cacbon sẽ bằng (1,6605).10 ^ (- 24) g => 1đvC = (1/12). 1,9926.10 ^ (- 23) = 1,6.605.10 ^ (- 24) gam.

phan-tu-la-gi-a-risemount2

Khối lượng phân tử là gì?

Phân tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Phân tử khối của chất bằng tổng khối lượng nguyên tử của các nguyên tử trong phân tử chất đó. Ví dụ: nitơ (N2) có phân tử khối là 14,2 = 28 đvC.

Đơn vị khối lượng nguyên tử là gì?

Đơn vị khối lượng nguyên tử là đơn vị đo khối lượng của phân tử, khối lượng nguyên tử. Nó thường bằng một phần mười hai khối lượng của 12 nguyên tử cacbon.

Hạt nhân nguyên tử là gì?

Bao gồm neutron và proton. Trong mỗi nguyên tử, số proton (p, +) bằng số electron (e, -). Tức là số p = số e. Các proton và neutron có cùng khối lượng, trong khi các electron có khối lượng rất nhỏ, không đáng kể. Vì vậy, khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

Số hiệu nguyên tử là gì?

Số hiệu nguyên tử hay số hiệu nguyên tử, số proton của một nguyên tố hóa học là số proton có trong hạt nhân của nguyên tử. Nó có cùng số điện tích với hạt nhân. Số nguyên tử được xác định duy nhất bởi các nguyên tố hóa học. Trong nguyên tử chưa tích điện, số nguyên tử bằng số electron.

công thức cho khối lượng phân tử của một hợp chất

Công thức hóa học của một nguyên tố là ký hiệu hóa học của nguyên tố đó.

Kim loại và phi kim ở thể rắn: Ax (x = 1). trong đó A là nguyên tố và x là số nguyên tử trong phân tử. Thể khí của nguyên tố phi kim là Ax (x = 2).

Công thức hóa học của nhiều hợp chất bao gồm hai hoặc nhiều ký hiệu hóa học, được lập chỉ mục bằng AxByCz. Trong công thức, A, B và C là ký hiệu hóa học của các nguyên tố; x, y, z là các số nguyên tố trong phân tử.

Khối lượng phân tử của hợp chất bằng tổng khối lượng của các nguyên tử trong mẫu thử, tính bằng đơn vị cacbon (đvC). Ví dụ, PTK của nước (H2O) = 1,2 + 16 = 18 đvC.

Cách tính khối lượng nguyên tử

phan-tu-la-gi-a-risemount1

Để tính khối lượng thực của một nguyên tử, hãy làm theo 3 bước sau:

Xem Thêm:Hickey Cổ Có Nghĩa Là Gì? Còn Chiếc Hickey Trên Cổ Xinh Đẹp Thì Sao? Mặt Nguy Hiểm Của Hickeys

Bước 1: Cần nhớ 1đvC = 1,6605.10-27 kg = 1,6605.10-24g

 • Bước 2: Tìm bảng khối lượng nguyên tử hóa học của nguyên tố. Ví dụ, trình thiết kế của phần tử A là a, nghĩa là, A = a.
 • Bước 3: Khối lượng thực của A: mA = a. 0,166.10-23 =? (G)
 • Ví dụ: Bạn có 16 gam oxi, có bao nhiêu nguyên tử oxi trong 16 gam?

16g là khối lượng (tính bằng gam) ứng với số hiệu nguyên tử

Áp dụng công thức tính khối lượng nguyên tử: số nguyên tử = khối lượng (gam) / khối lượng của 1 nguyên tử (gam)

=> Số nguyên tử trong 16g oxi là: 16 / (16.1.6605.10-24) = 6,02.10-23

Khối lượng của 1 mol oxi là 16g = 16 (đvC) => khối lượng của 1 nguyên tử oxi là 16,1,6605.10 ^ (- 24) (g)

Một số bài tập về nguyên tử trong bài 8

Bài tập 1: Một nguyên tử nhôm (Al) có 13 proton, 13 electron và 14 nơtron. Xác định khối lượng của nguyên tử nhôm.

Giải thích chi tiết

Ta có mp = 13. 1,6726.10 ^ (- 24) = 21,71. ^ (- 24) gam

 • mn = 14. 1,675. 10-24 = 23,45.10 ^ (- 24) gam
 • i = 13. 9,1. 10-28 = 0,01183.10 ^ (- 24) gam
 • => Khối lượng của 1 nguyên tử nhôm là:

mp + mn + me = 21,71.10 ^ (- 24) + 23,45.10 ^ (- 24) + 0,01183. 10-24 = 45,172. 10 ^ (- 24) gam

Bài tập 2: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40, và tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt chưa mang điện là 12 hạt. Nguyên tử X có số proton là:

Giải thích chi tiết:

Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt là 40 thì số hạt = p + e + n = 2p + n = 40 (1)

Số hạt mang điện sẽ nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt.

 • => p + e – n = 2p – n = 12 (2)
 • từ (1) và (2) => p = 13; n = 14
 • Số proton trong nguyên tử X là 13.
 • Bài tập 3: Các hạt mang điện trong hạt nhân là:
 • Trả lời: Điện tử.
 • B: Proton.
 • C: Nơtron.
 • D: Nơtron và êlectron.
 • => Đáp án đúng là B.

Bài tập 4: Một nguyên tử có 9 electron ở vỏ và 10 nơtron trong hạt nhân. Tính tổng số proton, nơtron và electron có trong nguyên tử

 • Trả lời: 9.
 • B: 18.
 • C: 19.
 • D: 28.
 • Giải thích chi tiết
 • Số proton = số electron = 9.

=> p + n + e = 2e + n = 2,9 + 10 = 28 (hạt).

Câu trả lời đúng là đơn giản

Bài tập 5: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 28, trong đó số hạt chưa mang điện chiếm khoảng 35,71% tổng số hạt. X là

 • bằng.
 • B: N.
 • C: F.
 • Làm.
 • Giải thích chi tiết

Gọi số proton, nơtron và electron trong nguyên tử X lần lượt là p, n và e.

 • Nguyên tử trung hòa về điện nên số p sẽ bằng số e.
 • Một nguyên tử có 28 hạt nên p + e + n = 28
 • hoặc 2p + n = 28 (1).
 • Số hạt chưa tích điện chiếm khoảng 35,71% tổng số hạt

Cách xác định thành phần nguyên tử cực hay, có đáp án | DayDayNews Hóa Học Lớp 8

Thay n = 10 vào (1) ta được p = 9.

Vậy X là flo (F) vì một nguyên tử flo (F) có 9 proton trong hạt nhân.

=> Câu trả lời đúng là C.

Hi vọng những thông tin trong bài viết “Nguyên tử và phân tử là gì – Tổng hợp những kiến ​​thức liên quan” là hữu ích đối với các bạn.

“Ghé thăm trang web Risemount Danang của chúng tôi mỗi ngày để cập nhật tin tức nhé”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button