Tin Tức Tổng Hợp

Tiền lương net và tiền lương gross là gì? Tôi nên nhận lương thực hay lương gộp?

Hiện nay, có một số phương thức thanh toán giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó, có hai phương thức trả lương được sử dụng phổ biến nhất là lương net và tiền lương gross. Vậy sự khác biệt giữa hai mức lương net và tiền lương gross là gì? Hình thức tính lương nào có lợi nhất?

Tiền lương net và tiền lương gross là gì?

Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về tiền lương gộp và lương thực. Nhưng bạn có thể hiểu đơn giản về hình thức tính lương như sau:

luong-gross-la-gi-2-a9-risemountdanang-com-vn

Lương gross là gì? Gross Salary: Tổng lương là tổng thu nhập hàng tháng mà nhân viên sẽ nhận được. Mức lương này bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp và hoa hồng, v.v. Ngoài ra, còn bao gồm phí bảo hiểm hoặc thuế TNCN (nếu có). Do đó, số tiền thực nhận sẽ thấp hơn lương gộp. Ví dụ: Nếu công ty A trả lương gộp cho bạn là 10 triệu thì có nghĩa là bạn chỉ nhận được 8 triệu 950 nghìn tiền lương thực nhận, vì bạn phải trừ 8% BHXH, 1.5% BHYT và 1% thất nghiệp. bảo hiểm. Ngoài ra, lương gộp 10 triệu bạn còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Lương thực: Lương ròng là số tiền người lao động kiếm được sau khi trừ đi tất cả các khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và bảo hiểm. Đây là số tiền thực tế bạn sẽ nhận được sau khi nhận lương mà không bị trừ thêm bất kỳ khoản nào. Ví dụ: Nếu một công ty đưa cho bạn mức lương thực là 5 triệu, nghĩa là bạn sẽ nhận được đúng 5 triệu mỗi tháng. Bạn không cần phải trả bất cứ thứ gì từ tiền lương mà bạn nhận được.

Phân biệt Lương thực và Lương gộp

Tiêu chuẩn Tiền lương thuần Tổng lương Khái niệm Mức lương mà một nhân viên nhận được trong mỗi kỳ trả lương. Tổng số tiền người lao động phải trả trong kỳ lương. Về thuế TNCN và bảo hiểm Không có thuế TNCN, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ. Trong đó: thuế thu nhập cá nhân (nếu có), bảo hiểm thất nghiệp: 1%, bảo hiểm y tế: 1,5%, bảo hiểm xã hội: 8%. Ưu điểm Người lao động nhận đúng số tiền đã thỏa thuận với công ty. Chủ động tính toán tổng mức lương mà bạn sẽ nhận được. Đảm bảo quyền lợi và hệ thống bảo hiểm của bạn. Nhược điểm Người lao động phải tự đóng bảo hiểm và thuế TNCN. Nếu doanh nghiệp sử dụng tiền lương ròng để trả bảo hiểm, phí bảo hiểm sẽ thấp hơn tiền lương gộp. Các hợp đồng bảo hiểm cũng thấp. Số tiền phải đóng bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân phải được tính toán. Đồng thời cập nhật quy chế trả lương để tránh bị đơn vị sử dụng lao động tính sai.

Nên thương lượng lương thực hay lương gộp?

Về lý thuyết, số tiền mà một người lao động nhận được vẫn bằng nhau cho dù họ được trả dưới hình thức lương ròng hay lương gộp. Nhưng trên thực tế, người lao động có thể chịu nhiều rủi ro hơn nếu họ nhận được tiền lương ròng. Hiện nay, để giảm chi phí, nhiều công ty thường đóng bảo hiểm theo mức lương ròng. Bởi vì lương thấp dẫn đến tỷ lệ bảo hiểm thấp, dẫn đến hệ thống bảo hiểm thấp hơn và những quyền lợi đáng lẽ bạn được hưởng. Và nếu bạn đang nhận một mức lương quá cao, nó có thể khiến bạn cảm thấy như đang “mất” một số tiền, nhưng bạn vẫn nên chọn mức lương đó. Như với tất cả các quyền lợi, phí bảo hiểm bạn được hưởng sẽ dựa trên tổng lương. Trong khi tổng mức lương được chọn ban đầu, vẫn cần một số công việc để tính toán. Nhưng sau đó, người bạn sẽ được hưởng toàn bộ quyền lợi của mình. Nếu có thể, hãy thương lượng mức lương gộp với nhà tuyển dụng. Nếu bạn được trả trên cơ sở lương thực, bạn sẽ cần phải hỏi về phí bảo hiểm mà doanh nghiệp sẽ trả cho bạn để hiểu được quyền lợi của bạn.

Làm thế nào để chuyển đổi tổng lương ròng

Để tính lương thực thành tổng hoặc để tính tổng lương thực, người ta có thể tính toán theo công thức sau:

luong-gross-la-gi-2-a10-risemountdanang-com-vn

Tính lương gộp Tổng lương = lương thực + BHXH + BHTN + BHYT + thuế TNCN (8%). BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp (1%). Bảo hiểm y tế: Bảo hiểm y tế (1,5%). PIT: Thuế Thu nhập cá nhân (tỷ lệ phần trăm phụ thuộc vào giá trị tiền lương). Ví dụ: Ví dụ: Anh A làm nhân viên kinh doanh của công ty B với mức lương hàng tháng là 20 triệu đồng. Ông A có 1 người phụ thuộc và lương thực của ông A được tính như sau: Lương thực (Ông A) = 20 triệu đồng – (BHXH + BHYT + BHTN) – thuế TNCN (nếu có). Trong đó: Phí bảo hiểm (BHXH + BHYT + BHTN): BHXH: 20 triệu đồng x 8% = 1,6 triệu đồng Bảo hiểm thất nghiệp: 20 triệu đồng x 1% = 200.000 đồng Bảo hiểm y tế: 20 triệu đồng x 1,5% = 300.000 đồng Như vậy tổng số tiền anh A phải trích hàng tháng để đóng bảo hiểm bắt buộc là: 1,6 triệu đồng + 200 nghìn đồng + 300 nghìn đồng = 2,1 triệu đồng. Giảm trừ cho ông A: Giảm trừ gia cảnh: 11 triệu đồng 01 Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng Bảo hiểm bắt buộc: 2,1 triệu đồng Thu nhập chịu thuế của ông A: 20 triệu đồng – 11 triệu đồng – 4,4 triệu đồng – 2,1 triệu đồng = 2,5 triệu đồng Trường hợp ông A ký hợp đồng lao động trên 3 tháng thì thuế thu nhập cá nhân của ông A được tính theo bảng lũy ​​tiến. Thu nhập chịu thuế của ông A là 2,5 triệu đồng, thuộc loại 1, thuế suất là 5%. Do đó, số thuế thu nhập cá nhân ông A phải nộp là: 2,5 triệu đồng x 5% = 125.000 đồng. Do đó, số tiền thực tế hàng tháng ông A nhận được là: 20 triệu đồng – 2,1 triệu đồng – 125.000 đồng = 17,775 tỷ đồng.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu được bản chất của tiền lương net và lương gross là gì.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button