Tin Tức Tổng Hợp

Khấu Hao Là Gì?

Khấu hao là gì? Nó là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong ngành kế toán, tên tiếng anh là Depreciation. Chúng được hiểu là giá trị tiền tệ của tài sản, được tính toán dựa trên sự hao mòn của tài sản đó trong một khoảng thời gian.

Khấu hao không còn là một khái niệm xa lạ đối với những người làm công tác kế toán doanh nghiệp, tuy nhiên cần phải hiểu rõ bản chất của khấu hao và các phương pháp xác định khấu hao trong doanh nghiệp hiện nay để phù hợp nhất với hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Kinh doanh.

Vậy khấu hao là gì? Các phương pháp khấu hao hiện nay là gì? Việc xác định khấu hao có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của doanh nghiệp? Qua nội dung bài viết sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những vấn đề này.

Khấu hao là gì?

Khấu hao là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong ngành kế toán, tên tiếng anh là Depreciation. Chúng được hiểu là giá trị tiền tệ của tài sản, được tính toán dựa trên sự hao mòn của tài sản đó trong một khoảng thời gian.

Chi phí chuyển đổi tiền mặt được mô tả ở trên sẽ làm giảm giá trị của tài sản được ghi trên bảng cân đối kế toán, sẽ tiếp tục giảm cho đến khi giá trị của tài sản bằng 0 hoặc trở nên không đáng kể.

Ngoài ra, Wikipedia định nghĩa khấu hao là sự định giá, tính toán và phân phối có hệ thống của một tài sản do hao mòn trong một khoảng thời gian. Phần trích khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí sản xuất, hoạt động trong thời gian sử dụng của tài sản cố định.

Do đó, có thể hiểu hao mòn TSCĐ là sự suy giảm dần giá trị sử dụng của một số nguyên vật liệu tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất. Nguyên nhân của việc khấu hao TSCĐ có thể do hao mòn tự nhiên và tiến bộ công nghệ đã làm cho nguyên vật liệu sản xuất của doanh nghiệp bị lạc hậu.

Một số tài sản cố định thường được đưa vào khấu hao là máy móc, bàn ghế, thiết bị văn phòng, v.v.

khau-hao-la-gi-3-a3-risemountdanang-com-vn

Các loại chi phí khấu hao là gì?

Theo nguyên tắc kế toán, có hai loại chi phí khấu hao phổ biến nhất là:

– Khấu hao tài sản cố định hữu hình

Tài sản hữu hình được hiểu một cách đơn giản là những vật dụng có thể làm chủ, sử dụng thường xuyên, liên tục vào sản xuất, hoạt động của doanh nghiệp.

 

Có thể liệt kê một số loại TSCĐ hữu hình như: máy móc phục vụ sản xuất, thiết bị văn phòng, phương tiện đi lại công tác …

– Khấu hao tài sản cố định vô hình

Đây là những loại tài sản không thể cầm trong tay nhưng vẫn thuộc về một cá nhân, tổ chức nào đó. Các loại TSCĐ vô hình phổ biến trong doanh nghiệp có thể kể đến: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ, Bằng độc quyền sáng chế …

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình được xác định trên cơ sở lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ tài sản đó.

Cách tính khấu hao tài sản cố định

Có ba phương pháp chính để tính hao mòn TSCĐ:

1 / Khấu hao đường thẳng

Đây là phương pháp tính khấu hao trong đó tỷ lệ khấu hao của tài sản cố định là như nhau trong suốt thời gian sử dụng. Đây được coi là phương pháp dễ dàng và được sử dụng phổ biến nhất.

Công thức tính khấu hao theo đường thẳng là: “Chi phí khấu hao hàng năm = nguyên giá TSCĐ / thời gian khấu hao”. Trong đó, mức trích khấu hao bình quân hàng tháng bằng mức trích khấu hao cả năm chia cho 12 tháng.

khau-hao-la-gi-3-a2-risemountdanang-com-vn

2 / Khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Phương pháp này sẽ khấu hao theo khối lượng và thời gian sử dụng hữu ích của tài sản được biểu thị bằng tổng số đơn vị sản phẩm dự kiến ​​được sản xuất. Công thức được sử dụng là: “Tỷ lệ khấu hao TSCĐ hàng tháng = số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng hiện tại × tỷ lệ khấu hao bình quân của một đơn vị sản xuất”. Trong đó, khấu hao bình quân tính theo đơn vị sản phẩm = nguyên giá TSCĐ / sản lượng tính theo công suất thiết kế.

3 / Số dư khấu hao giảm dần

Số dư giảm dần khấu hao được tính theo công thức sau: “Khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản của năm khấu hao x Tỷ lệ khấu hao tăng tốc”. ở đó:

– Tỷ lệ khấu hao nhanh = tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo đường thẳng x hệ số điều chỉnh

– Tỷ lệ khấu hao TSCĐ đường thẳng = (1 / thời gian khấu hao TSCĐ) x 100

Ý nghĩa của khấu hao trong hoạt động kinh doanh

– Về kinh tế

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khấu hao sẽ khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý tài sản. Vì vậy, muốn quản lý hoạt động tài chính một cách hiệu quả, các bộ phận kế toán tổng hợp cần áp dụng cách tính khấu hao theo nguyên tắc kế toán để phản ánh chính xác giá trị của từng sản phẩm.

Ngoài ra, chi phí khấu hao thường được tính vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, điều này sẽ làm giảm lợi nhuận ròng của doanh nghiệp.

– Về tài chính

Hao mòn là biểu hiện bằng tiền của sự hao mòn, hao mòn một phần giá trị của TSCĐ trong một thời gian sử dụng nhất định. Trong số đó, khấu hao cũng trở thành một yếu tố hình thành giá chính xác của sản phẩm khi bán ra thị trường. Sau khi bán xong, doanh nghiệp sẽ giữ lại tiền để trích lập quỹ khấu hao cho công ty.

Với nội dung bài viết trên, chúng tôi đã giải thích cho các bạn biết khấu hao là gì? Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button