Tin Tức Tổng Hợp

Mục đích của việc hiệu chỉnh là gì?

Chương trình sau khi viết xong có thể còn nhiều lỗi khác chưa phát hiện được nên thực hiện chương trình với một số bộ Input tiêu biểu để sửa và chạy thử chương trình theo đặc điểm của bài toán, khi đó ta biết trước được Output để phát hiện và sửa lỗi.

Tham gia để tìm hiểu thêm về hiệu chỉnh là, hiệu chuẩn, xác minh và sự khác biệt của chúng.

1. Chỉnh sửa là gì?

Hiệu chuẩn là hiệu chỉnh các sai số của thiết bị cơ khí để thiết bị cơ khí đạt được độ chính xác và độ tin cậy cần thiết.

hieu-chinh-la-4-a3-risemountdanang-com-vn

Mục đích sửa chữa:

Hiệu chuẩn phương tiện đo là hoạt động kiểm tra và điều chỉnh (nếu cần) để đầu ra đồng bộ với đầu vào trong phạm vi đo xác định. Bất kỳ thiết bị hiện đại nào cũng vô dụng nếu không được hiệu chuẩn thích hợp.

2. Hiệu chỉnh là gì?

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa chuẩn đo lường và phương tiện đo để đánh giá sai số và các đặc tính kỹ thuật, đo lường khác của chúng. Hiệu chuẩn là không bắt buộc và dựa trên kết quả. Hiệu quả hiệu chuẩn Khách hàng quyết định xem thiết bị có được sử dụng hay không.

Hiệu chuẩn nhằm mục đích:

Duy trì các giá trị của mạng tiêu chuẩn và mạng lưới phương tiện đang sử dụng, mối liên kết của chúng với các tiêu chuẩn đo lường và thống kê để duy trì tính nhất quán và đúng đắn của phép đo.

+ Xác định sai số của xe đang kiểm tra, sau đó kiểm soát và điều chỉnh xe được kiểm tra tương thích với phép đo.

+ Đảm bảo độ an toàn và độ tin cậy của phương tiện đo đối với hiệu quả đo.

+ Đảm bảo thiết bị đo của phương tiện đo không được bảo vệ.

+ Giúp phát hiện hoặc dự đoán các hư hỏng và lập kế hoạch thay thế, sửa chữa các phương tiện đo lường.

+ Đạt tiêu chuẩn chất lượng công nghiệp, vương quốc và quốc tế.

3. Thanh tra là gì?

Công nhận là việc thiết lập và xem xét sự phù hợp của phương tiện đo lường với các yêu cầu pháp lý, xem hiệu quả do cơ quan kiểm định quốc gia xác định có đạt yêu cầu hay không, không phụ thuộc vào việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể.

Việc kiểm định phương tiện đo lường do thanh tra thống kê giám sát thực hiện theo quy trình tiến độ kiểm định. Phương tiện đo đạt yêu cầu sau khi thử nghiệm, được đóng dấu kiểm định hoặc được cơ quan quản lý, giám sát nhà nước hoặc cơ quan được nhà nước ủy quyền kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định, có hiệu lực pháp luật ở cả hai nước. .

Tóm lại: việc kiểm tra là bắt buộc, nếu không đạt yêu cầu thì không được sử dụng thiết bị và phải khắc phục bằng cách thay thế, sửa chữa hoặc thay thế, kiểm định lại … cho đến khi đủ tiêu chuẩn.

4. So sánh

Sự khác biệt giữa hiệu chuẩn và xác minh là gì?

Điểm giống nhau giữa Hiệu chuẩn và Kiểm định: Cả hai đều là hành động so sánh một dụng cụ đo lường với một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ sai sót. Cùng với các đặc tính kỹ thuật và đo lường khác của phương tiện đo.

Sự khác biệt giữa các chương trình hiệu chuẩn và xác minh: Pháp luật yêu cầu xác minh bắt buộc, trong khi hiệu chuẩn là tự nguyện. Tùy thuộc vào hiệu suất của hiệu chuẩn, người mua có toàn quyền quyết định có tiếp tục sử dụng thiết bị đo lường và thống kê hay không.

Phân biệt giữa hiệu chuẩn và hiệu chuẩn

Hiệu chỉnh và hiệu chỉnh là hai hành vi pháp lý hoàn toàn khác nhau. Một khía cạnh của hiệu chuẩn là xác định lỗi và kiểm tra tính đúng đắn của thiết bị đo. Một khía cạnh khác là kiểm soát việc hiệu chuẩn và điều chỉnh, sửa chữa và thay thế thiết bị khi cần thiết, để đạt được hiệu chuẩn đáng tin cậy.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button