Tin Tức Tổng Hợp

Cơ sở hạ tầng là gì? Phân loại và vai trò của cơ sở hạ tầng

Trong triết học, cơ sở hạ tầng là một khái niệm được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, không nhiều người thực sự hiểu cơ sở hạ tầng là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế và xã hội của một quốc gia.

Trong những bài viết tiếp theo, Tri thức cộng đồng sẽ cùng bạn tìm hiểu cơ sở hạ tầng và vai trò của nó trong triết lý và cuộc sống hiện đại ngày nay.

1. Khái niệm cơ sở hạ tầng là gì

Cơ sở hạ tầng là gì? Khái niệm cơ sở hạ tầng lần đầu tiên được sử dụng trong lĩnh vực quân sự sau Thế chiến thứ hai. Cụm từ này được sử dụng để chỉ các cơ sở trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như giao thông vận tải, xây dựng và xây dựng.

co-so-ha-tang-la-gi-3-a9-risemountdanang-com-vn

Hình 1: Khái niệm cơ sở hạ tầng

Tất cả các công trình lắp đặt kỹ thuật này đều được hình thành và xây dựng theo một quy mô và cấu trúc nhất định đã đưa ra trước đó. Nó đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động diễn ra trong hoặc xung quanh các cơ sở này.

Sau đó, thuật ngữ cơ sở hạ tầng được sử dụng phổ biến và rộng rãi hơn trong các lĩnh vực xã hội cao hơn như trường học, bệnh viện, nhà hát, rạp chiếu phim, cung điện văn hóa, v.v. Tóm lại, cơ sở vật chất còn được coi là cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật dùng để phục vụ các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa.

Trong lĩnh vực triết học, cơ sở hạ tầng được hiểu là những quan hệ sản xuất tạo nên một cơ cấu kinh tế xã hội cụ thể. Cơ sở hạ tầng của một xã hội nhất định bao gồm:

• Chi phối quan hệ sản xuất

• Quan hệ sản xuất tàn dư của xã hội cũ

• Hạt giống quan hệ sản xuất cho xã hội tương lai

Trong số đó, quan hệ sản xuất thống trị luôn giữ vai trò chủ đạo chi phối các quan hệ sản xuất khác. Nó quy định xu thế chung của đời sống kinh tế xã hội.

2. Cơ sở hạ tầng bao gồm những gì?

Sau khi hiểu cơ sở hạ tầng là gì, cơ sở hạ tầng được chia thành các loại sau theo các tiêu chí khác nhau:

co-so-ha-tang-la-gi-3-a10-risemountdanang-com-vn

Hình 2: Cơ sở hạ tầng bao gồm những gì?

Theo lĩnh vực kinh tế xã hội

• Cơ sở hạ tầng kinh tế: Cơ sở vật chất – kỹ thuật dùng để hỗ trợ quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm hoặc sản xuất để phân phối. Cơ sở hạ tầng kinh tế bao gồm hệ thống giao thông, đường xá, cầu cống, thủy lợi, truyền tải điện, v.v.

• Hạ tầng xã hội: cơ sở vật chất – kỹ thuật dùng cho các hoạt động văn hóa, xã hội, sinh hoạt và giáo dục. Nó có thể là một công trình công cộng, một ngôi nhà, một bệnh viện, một nhà hát…

• Hạ tầng môi trường: cơ sở vật chất kỹ thuật bảo vệ, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái, phòng chống bảo vệ rừng và đại dương …

• Cơ sở hạ tầng quốc phòng: Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Nó có thể là cơ sở sản xuất của quốc gia, hệ thống sửa chữa và bảo dưỡng vũ khí trang bị.

Theo lãnh thổ, dân số

• Hạ tầng đô thị: các công trình kỹ thuật nằm trong các khu đô thị phát triển

• Cơ sở hạ tầng nông thôn: cơ sở vật chất kỹ thuật được bố trí ở nông thôn

• Hạ tầng kinh tế biển: Cơ sở vật chất kỹ thuật ngoài khơi để phát triển kinh tế biển

• Cơ sở hạ tầng vùng Đồng bằng, Miền Trung và Miền núi: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật các tỉnh Đồng bằng và Miền núi.

Bởi quản lý

Cơ sở hạ tầng được chia thành: Cơ sở hạ tầng do trung ương quản lý và cơ sở hạ tầng do địa phương quản lý:

• Cơ sở hạ tầng do tập trung quản lý: Là các công trình kỹ thuật lớn như sân bay, quốc lộ, đường sắt, công trình quốc phòng, an ninh.

• Cơ sở hạ tầng do địa phương quản lý: cơ sở vật chất kỹ thuật do tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã quản lý, ví dụ: hệ thống cầu – đường, kênh mương nội đồng, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao…

Về phương pháp, cơ sở hạ tầng được chia thành các loại cơ sở hạ tầng theo các tiêu chuẩn khác nhau, thuận lợi cho việc phân cấp quản lý, đầu tư xây dựng, phát triển và sử dụng các loại cơ sở hạ tầng, phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội.

3. Vai trò của cơ sở hạ tầng là gì đối với kiến ​​trúc thượng tầng

Hình 3: Vai trò của cơ sở hạ tầng

Trước khi hiểu vai trò của cơ sở hạ tầng là gì, bạn cần hiểu khái niệm kiến ​​trúc thượng tầng. Kiến trúc thượng tầng được hiểu là những định kiến, nhận thức và chuẩn mực xã hội. Những thiết chế tương ứng và những quan hệ bên trong của kiến ​​trúc thượng tầng được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.

Nhà nước được coi là bộ phận quan trọng nhất của kiến ​​trúc thượng tầng. Nguyên nhân là do nhà nước kiểm soát quyền lực kinh tế và kiểm soát hoàn toàn kiến ​​trúc thượng tầng.

Mỗi hình thái kinh tế – xã hội đều có cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng tương ứng. Như vậy, xét về mặt lịch sử cả hai đều là cơ sở hạ tầng cụ thể và kiến ​​trúc thượng tầng, giữa chúng có mối quan hệ biện chứng. Cơ sở hạ tầng có vai trò quyết định đối với kiến ​​trúc thượng tầng.

Trên đây là câu trả lời đầy đủ và chi tiết nhất cho câu hỏi cơ sở hạ tầng là gì và vai trò quyết định của nó đối với kiến ​​trúc thượng tầng. Nhìn chung, đây là yếu tố rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button