RISEMOUNT

apartment Da Nang

Tiến độ dự án

Phần móng của dự án Risemount Apartment Đà Nẵng đang được gấp rút hoàn thiện. Dự kiến đến tháng 6 này toàn bộ phần móng của dự án sẽ hoàn thành.

Chủ đầu tư vẫn đang gấp rút thực hiện nốt những phần việc còn dang dở để kịp với mục tiêu cho ra mắt dự án đến với toàn thể mọi người.

Phần móng của dự án đang được gấp rút hoàn thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng

Các công nhân làm liên tục để dự án kịp ra mắt